Velkommen til Øls, Hørby & Døstrup sogne

Her kan du finde oplysninger på menighedsråd og personale og følge med i aktiviteterne i dit sogn.

Følg os på facebook Øls-Hørby-Døstrup Sogne | Hobro | Facebook, hvor vi løbende lægger nyheder op og fortæller om kommende arrangementer.

 

Husk orienteringsmøde om menighedsrådsvalget d. 14. maj kl. 17 i sognehuset -klik på annoncen herunder
  • Menighedsrådsvalg 2024
    Menighedsrådsvalg 2024
    Orienteringsmøde
    19-04-2024

Sorggruppe for børn nedlægges

På grund af manglende søgning har menighedsrådet besluttet at nedlægge sorggruppen for børn. Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd siger mange tak til familieterapeut Hanne Dige Baagøe, som har ledet gruppen sammen med præsten. Mange børn er blevet hjulpet i den korte tid, sorggruppen har fungeret. At behovet er blevet mindre, kan man jo kun glæde sig over. En donation på kr. 10.000, som gruppen modtog fra Nordlyset sidste år, vil blive anvendt til lokale arrangementer for børn og deres familier, evt. i samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte.